DUKTIG HUND

"Duktig hund! är en app med träningstips för alla hundägare. Appen är utvecklad i samarbete med Better Dog Academy och Svenska Brukshundklubben och finns för både Iphone och Android" (läs mer här).

Det finns fyra nivåer, där grön är den första och lättaste och svart den sista och svåraste.

NIVÅ 1 - GRÖN

Genom att diplomera din hund till en ”grön” Duktig Hund visar du omgivningen att du har en duktig och välfungerande hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en grön scarf med trycket ”Duktig hund”.

Vad krävs?
För att bli en ”grön” Duktig Hund ska din hund kunna tre aktiveringsövningar ur appen Duktig hund! (valfria). Dessutom ska den fungera väl i två situationer/moment som finns beskrivna i kategorin ”vardagslydnad”.

Gör så här:
- Filma din hund när den utför tre aktiveringsövningar som finns i appen Duktig hund! Övningarna ska utföras tydligt och med både fokus och glädje.

- Filma din hund i två vardagssituationer. Välj moment ur kategorin ”vardagslydnad” som finns i appen. T.ex. kan du visa när hunden går fint i koppel, att den kan gå fint förbi andra hundar eller att den kan kontrollera sin impuls av att vakta, jaga efter något spännande eller äta något gott.


Läs mer om kriterierna för att diplomera till grön nivå. 

NIVÅ 3 - RÖD

Genom att diplomera din hund till en ”röd” Duktig Hund visar du omgivningen att du har en oerhört duktig, socialt välfungerande och lydig hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en röd scarf med trycket ”Duktig Hund”. 

Vad krävs?
För att bli en ”röd” Duktig Hund ska din hund kunna minst nio av aktiveringsövningarna i appen Duktig Hund! (valfria). Dessutom ska den visa att den fungerar väl i sex situationer/moment som finns beskrivna i kategorin ”vardagslydnad”. Är din hund redan en diplomerad ”blå” Duktig Hund behöver du komplettera med tre nya aktiveringsövningar och två nya övningar ur kategorin ”vardagslydnad”.

Gör så här:
- Filma din hund när den utför nio av aktiveringsövningarna som finns i appen. (Är din hund redan en diplomerad ”blå” Duktig Hund behöver du bara filma tre nya övningar.) Övningarna ska utföras med fokus, glädje och man ska tydlig se vilken övning hunden utför.

- Filma dig och din hund i sex vardagssituationer. Välj moment ur kategorin ”vardagslydnad” som finns i appen Duktig Hund! (Är din hund redan en diplomerad ”blå” Duktig Hund behöver du filma två nya övningar.) T.ex. kan du visa att hunden håller sig inom ett lämpligt avstånd när den är lös och att den kan stanna på avstånd oavsett vad som händer runt omkring er.

På denna nivå ska det tydligt framgå att hunden kan utföra flera övningar okopplad och att den samarbetar med dig även när det finns andra människor och hundar i närheten. Den ska också kunna utföra minst två övningar i en direkt följd efter varandra, utan avbrott för belöning. Det kan t.ex. innebära att du först ber hunden dansa några varv och därefter får den sitta vacker innan den får sin belöning. Eller att den först kommer på inkallning och därefter får den gå fint förbi en annan hund.


Läs mer om kriterierna för att diplomera till röd nivå!

NIVÅ 2 - BLÅ

Genom att diplomera din hund till en ”blå” Duktig Hund visar du omgivningen att du har en mycket duktig och socialt välfungerande hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en blå scarf med trycket ”Duktig Hund”. 

Vad krävs?
För att bli en ”blå” Duktig Hund ska din hund kunna sex aktiveringsövningar ur appen Duktig Hund!(valfria). Dessutom ska den visa att den fungerar väl i fyra situationer/moment som finns beskrivna i kategorin ”vardagslydnad”. Är din hund redan en diplomerad ”grön” Duktig Hund behöver du bara komplettera med tre nya aktiveringsövningar och två nya övningar ur kategorin ”vardagslydnad”.

Gör så här:
-  Filma din hund när den utför sex av aktiveringsövningarna som finns i appen Duktig Hund! (Är din hund redan en diplomerad ”grön” Duktig Hund behöver du bara filma tre nya övningar.) Övningarna ska utföras med fokus, glädje och man ska tydlig se vilken övning hunden utför.

- Filma dig och din hund i fyra vardagssituationer. Välj moment ur kategorin ”vardagslydnad” som finns i appen. (Är din hund redan en diplomerad ”grön” Duktig Hund behöver du bara filma två nya övningar.) T.ex. kan du visa att hunden kan komma på inkallning, att den kan stanna kvar och att den håller kontakt med dig oavsett vad som händer runt omkring.

På denna nivå ska hunden påbörja övningen på din första signal och jobba aktivt alternativt hålla sin position tills den får en belöningssignal eller frisignal. En eller flera av övningarna ska utföras med ett avstånd från dig på minst en meter.


Läs mer om kriterierna för att diplomera till blå nivå.

NIVÅ 4 - SVART

Genom att diplomera din hund till en svart Duktig Hund visar du omgivningen att du har en hund utöver det vanliga! Den är duktig på konster, socialt välfungerande och oerhört lydig. Som ett bevis erhåller du ett diplom och en svart scarf med trycket ”Duktig Hund”.

Vad krävs?
För att bli en svart Duktig Hund ska din hund kunna samtliga aktiveringsövningar i appen Duktig Hund! Dessutom ska den visa att den fungerar väl i tio situationer/moment som finns beskrivna i kategorin ”vardagslydnad”. Är din hund redan en diplomerad ”röd” Duktig Hund behöver du komplettera med tre nya aktiveringsövningar och fyra nya övningar ur kategorin ”vardagslydnad”.

Gör så här:
- Filma din hund när den utför samtliga aktiveringsövningar som finns i appen. (Är din hund redan en diplomerad ”röd” Duktig Hund behöver du bara filma de övningar du inte skickat in tidigare.) Övningarna ska utföras med fokus, glädje och man ska tydlig se vilken övning hunden utför.

- Filma dig och din hund i tio vardagssituationer. Välj moment ur kategorin ”vardagslydnad” som finns i appen. (Är din hund redan en diplomerad ”röd” Duktig Hund behöver du filma fyra nya övningar.) I samtliga filmer ska det klart framgå att hunden kan vara okopplad och att den visar god lydnad och att den vill samarbeta oavsett vad som händer runt omkring.

För att bli en svart Duktig Hund ska din hund vara okopplad i samtliga filmer, visa god lydnad och att den vill samarbeta oavsett vad som händer runt omkring. Den ska även kunna de svårare varianterna av övningarna du visar. Exempelvis buga när du står bakom den, eller går ett varv runt den. Eller kunna stanna på avstånd (minst 10 meter) och kunna stå helt still till dess att du ger en belöningssignal eller frisignal. Se ”Du försvårar övningen genom att..” i inlärningsfilmerna.


Läs mer om kriterierna för att diplomera till svart nivå!

Skicka videor till oss!
När du har läst igenom kriterierna för respektive nivå och filmat alla moment bokar du granskning här. Skicka sedan filmen eller filmerna till info@nimishundskola.se. Blir filmerna väldigt stora går det bra att till exempel ladda upp dem på youtube och skicka länken.

Så snart vi har tittat på filmerna hör vi av oss och meddelar om dem är godkända eller om någonting behöver kompletteras. 

Kostnad
200:- per nivå och hund (inkl. moms).Ladda ner appen här från AppStore!
Ladda ner appen här från Google Play!